Release Note
ZenTalk


[More Information Needed] Lỗi cáp sạc zenfone 2

600 1
Jump to specific floor
Latest Post
baduy.tran.104 VNM Level 1 | All posts
Tôi đã hư cáp sạc 3 lần rồi. Đều mang đến trung tâm bảo hành tại HCM. Không thể hiểu nổi cáp xài chỉ được tầm 3,4 tháng là hư. Hư lần thứ 1 có thể do tôi. Nhưng lần thứ 2,3 tôi rất cẩn thận rút sạc nhẹ nhàng thế mà vẫn hư. Hôm nay tôi đến trung tâm và báo lỗi khi ghim sạc vào thì điện thoại báo "bộ chuyển đổi nguồn không hỗ trợ" cho nhân viên. Và họ kiểm tra ghim sạc vào thì không hề hiện lỗi. Họ bảo tôi về kiểm tra lại kĩ. Nếu điện thoại chỉ báo lỗi 1,2 lần thì tôi có đến tìm anh hỗ trợ tôi không ?  Chẳng thể hiểu nỗi lúc ở nhà thì điện thoại không hề sạc được. Nhưng khi lên trung tâm thì chẳng hề có lỗi nào.
Screenshot_20180913-210049.jpg
Props
TWN Moderator | All posts
Hi baduy.tran.104

In order for us to help you with your situation, please kindly provide your information in English if possible. Thank you!
Props
Advanced mode
You need to login first Login | Register Now

Points policy of this forum

wishes

Archiver|Mobile ver.|

Fast reply Top Return to list
Share by pm